Bogen: Fjordens kant - midlertidigheden

Ringkøbing Fjords møde med det land der omgiver den - et billedessay.

Bogens afsæt: Jeg er optaget af hvad der sker, når modsætninger mødes. To kræfter. Kærnen i modsætningen, i mødet, vil altid være betydningsfuld, og derved interessant. 

Kanten af fjorden er en bog som i fotografier fokuserer på den linje som skabes, hvor Ringkøbing Fjords vand møder landet som omkranser fjorden. Strandkanten eller vandkanten. Skabt af naturen eller af mennesket. - Fokus er også at denne kant er midlertidig; langsomt men desværre ganske sikkert vil fjorden stige, ligesom havet udenfor vil stige, på grund af de menneskeskabte klimaforandringer. Så kanten som den ser ud i dag vil på et tidspunkt oversvømmes …

Hvad sker der i mødet mellem to elementer, land og vand? Hvilke rum bliver der skabt når de to støder op mod hinanden? Det ene element i evig bevægelse, som æder sig ind på det andet, som i sig selv er stationært, men eroderer langsomt. Kanten er derfor en anden i dag end i går. Mennesket bruger denne kant til deres behov. Blød sandstrand mellem tæerne, simple kajpladser til den lille jolle og større betonkonstruktioner til de store skibe. Fangstjoller og lokkeænder ligger og venter på jagtsæsonen. Der vokser store mængder tagrør, et flerårigt græs, på grænsen mellem vand og land. Høstes og bruges til de mange huse i området med stråtage.

Bogen er fotografiske nedslag på steder hvor jeg kan komme til. Bogen er en kunstnerisk undersøgelse, ikke en kartografs minutiøse optegning. Det er altså udsnit af fjordens kant. Ikke hele kanten. - Nogen vil måske ikke finde billeder de forventer, men bogen er ikke en reportage eller dokumentar. Jeg ser de billeder jeg ser. Jeg søger poesien i dette møde mellem land og vand. Kantens poesi. Og derved midlertidighedens poesi. Bogen er en slags kortlægning, dog uden kort som slutprodukt.

Det fremgår ikke i bogen hvor hvert billede er taget, og billedernes rækkefølge følger ikke nødvendigvis geografien. Der er billeder fra alle årstider. 

Billederne i bogen er registrerende, nøgterne. Jeg ser struktur, fortælling, rytme, drama. Vestjysk saft og kraft, vestjysk stille og lune.

I bogen er et efterskrift om fjordens historie - og derved også kantens historie - skrevet til bogen af ph.d. museumsinspektør Christian Ringskou, Ringkøbing Museum. 

Fjorden er ca. 30 x 10 km, og for langt største delen mellem ½ og 2 meter dyb, kun et par steder er den 4-5 meter dyb. - Ringkøbing Fjord er fredet, men har det ikke godt. Målinger foretaget af Miljøstyrelsen tyder ikke på, at der er en god økologisk tilstand i fjorden. Man skal søge længe efter de tidligere store mængder fladfisk. Så denne bog er også et lille opråb om at tage vare på denne naturperle. 

Bogen vil indeholde ca. 50 billeder. Den er i landskabsformat, 26,5 x 20 cm. Høj kvalitet print og papir, smuk grafik, af anerkendt grafiker. Der er ikke billede på hver side, men altid på højre opslag. – Jeg regner med at være færdig med optagelserne sent efterår 2023 eller vinter 2024.

Arkitekt Søren Damgaard Jensen er projektets billedredaktør. Han har stort kendskab til fotografer som arbejder som kunstnere, og har boet i Ringkøbing i 35 år. Han er med i udvælgelse af billederne og deres rækkefølge, i tæt samarbejde med mig. En slags kurator.